§ 5. - Opłaty dodatkowe za przekroczenie limitów zużycia energii elektrycznej i paliw gazowych.

Monitor Polski

M.P.1984.13.96

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 czerwca 1984 r.
§  5.
Traci moc zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 13 kwietnia 1983 r. w sprawie opłat dodatkowych za przekroczenie limitów zużycia energii elektrycznej i paliw gazowych (Monitor Polski Nr 14, poz. 82).