§ 1. - Określenie zawodów deficytowych.

Monitor Polski

M.P.1986.29.212

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1986 r.
§  1.
Ustala się wykaz zawodów deficytowych stanowiący załącznik do zarządzenia.