Określenie wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na IV kwartał 2020 r.

Monitor Polski

M.P.2020.674

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 lipca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 23 lipca 2020 r.
w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na IV kwartał 2020 r.

Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. poz. 776) określa się, co następuje:
Wysokość kwot rekompensat, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe, obowiązujących w IV kwartale 2020 r., wynosi:
1)
13 783,00 zł, jeżeli przedpłata została wniesiona na samochód marki Fiat 126p;
2)
19 531,00 zł, jeżeli przedpłata została wniesiona na samochód marki FSO 1500.