Monitor Polski

M.P.2017.862

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 września 2017 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW
z dnia 29 sierpnia 2017 r.
w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na IV kwartał 2017 r.

Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. poz. 776) określa się, co następuje:
Określa się kwoty rekompensat obowiązujących w IV kwartale 2017 r., o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe:
1) 12 807,00 zł, jeżeli przedpłata została wniesiona na samochód marki Fiat 126p;
2) 18 147,00 zł, jeżeli przedpłata została wniesiona na samochód marki FSO 1500.