Określenie wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat... - M.P.2017.650 - OpenLEX

Określenie wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na III kwartał 2017 r.

Monitor Polski

M.P.2017.650

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na III kwartał 2017 r.

Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. poz. 776) określa się, co następuje:
Określa się kwoty rekompensat obowiązujących w III kwartale 2017 r., o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe:
1)
12 769,00 zł, jeżeli przedpłata została wniesiona na samochód marki Fiat 126p;
2)
18 093,00 zł, jeżeli przedpłata została wniesiona na samochód marki FSO 1500.