Monitor Polski

M.P.1997.18.176

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 marca 1997 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 26 marca 1997 r.
w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 - na II kwartał 1997 r.

Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. Nr 156, poz. 776) określa się, co następuje:
§  1. Określa się kwoty rekompensat obowiązujących w II kwartale 1997 r., o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. Nr 156, poz. 776):
1) 6.173,00 zł, jeżeli przedpłata została wniesiona na samochód marki Fiat 126p,
2) 8.744,00 zł, jeżeli przedpłata została wniesiona na samochód marki FSO 1500.
§  2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1997 r.