§ 2. - Określenie wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.

Monitor Polski

M.P.1985.46.296

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 1985 r.
§  2.
Jako ceny urzędowe traktuje się opłaty:
1)
za przewozy krajowe osób i bagażu koleją i transportem samochodowym publicznym (w komunikacji regularnej objętej rozkładem jazdy), z wyjątkiem cen za miejsca sypialne i w wagonach do leżenia, oraz za przewozy krajowe ładunków koleją, transportem samochodowym publicznym i wodnym, ustalane na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. Nr 53, poz. 272),
2)
za usługi pocztowe i telekomunikacyjne w obrocie krajowym, ustalane na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. Nr 54, poz. 275).