§ 1. - Określenie wykazu środków ochrony roślin, na które ustala się w 1986 r. ceny urzędowe.

Monitor Polski

M.P.1986.6.43

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1986 r.
§  1.
Określa się wykaz środków ochrony roślin, na które ustala się ceny urzędowe, stanowiący załącznik do zarządzenia.