§ 4. - Określenie trybu postępowania - w zakresie przestrzegania prawa probierczego - z przedmiotami z metali szlachetnych sprowadzanymi z zagranicy lub wywożonymi za granicę.

Monitor Polski

M.P.1963.43.216

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 1988 r.
§  4.
Obowiązek zgłoszenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, ciąży na przedsiębiorstwach handlu wewnętrznego, rozprowadzających sprowadzone z zagranicy przedmioty z metali szlachetnych do jednostek handlu detalicznego.