§ 2. - Określenie organizacji zaopatrzenia rzemiosła uprawnionych do dokonywania zakupu przedmiotów stanowiących zapasy... - M.P.1972.16.107 - OpenLEX

§ 2. - Określenie organizacji zaopatrzenia rzemiosła uprawnionych do dokonywania zakupu przedmiotów stanowiących zapasy nieprawidłowe na równi z jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Monitor Polski

M.P.1972.16.107

Akt utracił moc
Wersja od: 21 marca 1972 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.