§ 4. - Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

Monitor Polski

M.P.1965.52.274

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 stycznia 1966 r.
§  4.
1.
Z dniem ogłoszenia obwieszczenia tracą moc następujące normy:
1)
PN-54/H-93431 "Stal węglowa walcowana. Kształtownik na ostrogi do kół traktorowych.", zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 13, poz. 75);
2)
PN-55/G-46801 "Elektrowozy przewodowe kopalniane. Wymiary obrysu i zasadnicze parametry.", zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 145).
2.
Z dniem 1 stycznia 1966 r. traci moc norma PN-53/M-40135 "Drzwiczki wycierowe kwadratowe. Zespół.", zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących wyrobów metalowych (Dz. U. Nr 28, poz. 165).