Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

Monitor Polski

M.P.1965.52.274

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 stycznia 1966 r.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 7 września 1965 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):
Lp.Numer normyTytuł normy i zakres obowiązywaniaData
ustanowienia normyod której norma obowiązuje
12345
w zakresie produkcji:
165/B-14751Przewody azbestowo-cementowe. Złącza żeliwne typu Gibault29 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
265/C-81017Żółcień cynkowa zasadowa2 czerwca 1965 r.1 stycznia i966 r.
365/C-83015Butanol-1 syntetyczny techniczny30 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
465/C-84009Ałun glinowo-potasowy techniczny23 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
565/C-84054Fosforan jednoamonowy techniczny23 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
665/C-88028Octan etylu techniczny30 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
765/C-89264*)Tłoczywa termoutwardzalne. Tłoczywo Fn+Sr23 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
865/C-89265- Tłoczywo Fn+DKr23 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
965/C-97003Toluen30 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
1065/C-97960Półkoks z węgla kamiennego do produkcji koksu formowanego30 czerwca 1965 r.1 stycznia 1966 r.
1165/D-97004Płyty wiórowe prasowane trzywarstwowe i frakcjonowane10 czerwca 1965 r.1 stycznia 1966 r.
1265/E-06210Piece elektryczne oporowe nieprzelotowe z karborundowymi elementami grzejnymi. Wymagania i badania techniczne29 czerwca 1965 r.1 stycznia 1966 r. dla konstrukcji zatwierdzonych po 1 stycznia 1966 r.; 1 stycznia 1967 r. dla konstrukcji zatwierdzonych przed 1 stycznia 1966 r.
1365/F-06012Meble świetlicowe. Wymagania i badania techniczne28 czerwca 1965 r.1 stycznia 1966 r.
1465/F-78250Okucia meblowe. Zawiasy. Wymagania i badania techniczne23 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
1565/G-08015Tlenowe aparaty izolujące. Zawór upustowy zderzakowy28 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
1665/G-42011Lampy elektryczne górnicze. Podstawowe wymagania i badania techniczne30 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
1765/H-12205Materiały ogniotrwałe. Kształtki sklepienia pleców elektrycznych łukowych. Wymiary30 czerwca 1965 r.1 stycznia 1966 r.
1865/H-18026Żelazostopy. Żelazobor30 czerwca 1965 r.1 stycznia 1966 r.
1965/H-92609*)Stal węglowa walcowana. Walcówka profilowa na jezdne przewody staloaluminiowe do trakcji miejskiej30 czerwca 1965 r.1 stycznia 1966 r.
2065/H-93442- Kształtowniki łebkowe płaskie

do budowy statków. Wymiary

30 czerwca 1965 r.1 stycznia 1966 r.
2165/H-93643Nikiel. Pręty21 czerwca 1965 r.1 stycznia 1966 r.
2265/H-93918Cynk. Pręty30 czerwca 1965 r.1 stycznia 1966 r.
2365/K-88163Tabor kolejowy. Wagony towarowe. Urządzenie cięgłowe nawskrośne. Cięgło krótkie30 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
2465/M-44280Pompy wyporowe skrzydełkowe. Wymagania i badania techniczne10 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
2565/M-57390*)Narzędzia do skrawania metali. Frezy walcowo-czołowe23 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
2665/M-57430- Frezy palcowe walcowo-czołowe z

chwytem walcowym

23 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
2765/M-57432- Frezy palcowe walcowo-czołowe z

chwytem stożkowym Morse'a

23 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
2865/M-57434- Frezy palcowe walcowe z chwytem

stożkowym Morse'a

23 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
2965/M-57472- Frezy tarczowe trzystronne na

przemian skośne dzielone

30 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
3065/M-57473- Frezy tarczowe do rowków na

wpusty czółenkowe (Woodruffa)

23 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
3165/M-57475- Frezy tarczowe do rowków na

kliny

30 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
3265/M-57477- Frezy tarczowe trzystronne na

przemian skośne ze wstawianymi

nożami

30 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
3365/M-57616- Frezy trzpieniowe do rowków

teowych

30 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
3465/M-57617- Frezy trzpieniowe do rowków na

wpusty czółenkowe (Woodruffa)

23 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
3565/M-61407*)Oprzyrządowanie. Cylindry pneumatyczne jednostronnego działania. Główne wymiary30 czerwca 1965 r.1 stycznia 1967 r.
3665/M-61411- Cylindry pneumatyczne stałe

jednostronnego działania o

skoku 16 mm. Główne wymiary

30 czerwca 1965 r.1 stycznia 1967 r.
3765/M-64910Klucze nasadowe. Nasadki wymienne29 czerwca 1965 r.1 stycznia 1967 r.
3865/M-65047Klucz do korków beczek metalowych28 czerwca 1965 r.1 stycznia 1967 r.
3965/M-65051*)Klucze nasadowe. Nasadki do śrub i wkrętów z gniazdem sześciokątnym29 czerwca 1965 r.1 stycznia 1967 r.
4065/M-65052- Nasadki do wkrętów z

wgłębieniem krzyżowym

29 czerwca 1965 r.1 stycznia 1967 r.
4165/M-65053- Nasadki do wkrętów z rowkiem29 czerwca 1965 r.1 stycznia 1967 r.
4265/M-65059Połączenia czworokątne do nasadek kluczy28 czerwca 1965 r.1 stycznia 1967 r.
4365/M-65060Pokrętło grzechotkowe jednokierunkowe do nasadek kluczy28 czerwca 1965 r.1 stycznia 1967 r.
4465/M-65061Zabierak do nasadek kluczy28 czerwca 1965 r.1 stycznia 1967 r.
4565/M-65062Przedłużacze do nasadek kluczy.28 czerwca 1965 r.1 stycznia 1967 r.
4665/M-65063Pokrętło korbowe do nasadek kluczy28 czerwca 1965 r.1 stycznia 1967 r.
4765/M-65064Łącznik przegubowy do nasadek kluczy28 czerwca 1965 r.1 stycznia 1967 r.
4865/M-65069Rękojeść przedłużaczy do nasadek kluczy28 czerwca 1965 r.1 stycznia 1967 r.
4965/M-65070Pokrętło fajkowe do nasadek kluczy28 czerwca 1965 r.1 stycznia 1967 r.
5065/M-73105*)Napędy i sterowania hydrauliczne. Łączniki rurowe gwintowe z przypawanymi końcówkami30 czerwca 1965 r.1 stycznia 1967 r.
5165/M-73106- - Końcówki czołowe zwykłe30 czerwca 1965 r.1 stycznia 1967 r.
5265/M-73107- -Końcówki czołowe różnicowe30 czerwca 1965 r.1 stycznia 1967 r.
5365/M-73108- - Nakrętki30 czerwca 1965 r.1 stycznia 1967 r.
5465/M-73109- - Przeciwnakrętki30 czerwca 1965 r.1 stycznia 1967 r.
5565/M-73110- - Korpusy przyłączek prostych.30 czerwca 1965 r.1 stycznia 1967 r.
5665/M-73111- - Korpusy przyłączek

kolankowych

30 czerwca 1965 r.1 stycznia 1967 r.
5765/M-73112- - Korpusy przyłączek kątowych

stałych

30 czerwca 1965 r.1 stycznia 1967 r.
5865/M-73113- - Śruby przyłączek kątowych

stałych

30 czerwca 1965 r.1 stycznia 1967 r.
5965/M-73114- - Podkładki do przyłączek

kątowych stałych

30 czerwca 1965 r.1 stycznia 1967 r.
6065/M-73115- - Korpusy przyłączek

trójnikowych prostych

30 czerwca 1965 r.1 stycznia 1967 r.
6165/M-73116- - Korpusy przyłączek

trójnikowych kątowych

30 czerwca 1965 r.1 stycznia 1967 r.
6265/M-73117- - Korpusy przyłączek

czwórnikowych

30 czerwca 1965 r.1 stycznia 1967 r.
6365/M-73118- - Korpusy złączek prostych

zwykłych

30 czerwca 1965 r.1 stycznia 1967 r.
6465/M-73119- - Korpusy złączek prostych

podwójnych

30 czerwca 1965 r.1 stycznia 1967 r.
6565/M-73120- - Korpusy złączek kolankowych30 czerwca 1965 r.1 stycznia 1967 r.
6665/M-73121- - Korpusy złączek trójnikowych30 czerwca 1965 r.1 stycznia 1967 r.
6765/M-73122- - Korpusy złączek

czwórnikowych

30 czerwca 1965 r.1 stycznia 1967 r.
6865/M-73123- Tulejki różnicowe30 czerwca 1965 r.1 stycznia 1967 r.
6965/M-73124- Korki gwintowe30 czerwca 1965 r.1 stycznia 1967 r.
7065/M-74273*)Armatura przemysłowa. Kurki proste dławikowe kielichowe żeliwne na ciśnienie nominalne 10 kG/cm229 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
7165/M-74275- Kurki proste dławikowe

kołnierzowe żeliwne na

ciśnienie nominalne 10 kG/cm2

29 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
7265/M-74277- Kurki trójdrogowe dławikowe

kołnierzowe żeliwne na

ciśnienie nominalne 10 kG/cm2

29 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
7365/M-75220*)Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe i przelotowe mosiężne i żeliwne. Głowice29 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
7465/M-75223- Zawory przelotowe żeliwne.29 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
7565/M-75225- Zawory przelotowe żeliwne z

zaworem spustowym

29 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
7665/M-75231- Zawory przelotowe żeliwne.

Korpusy

29 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
7765/M-75233- Zawory przelotowe żeliwne z

zaworem spustowym. Korpusy

29 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
78.65/M-80013Druty stalowe ocynowane wysokiej wytrzymałości do przewodów elektrycznych30 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
79.65/M-80045Druty stalowe na bandaże wirników maszyn elektrycznych29 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
8065/M-80239Linki Bowdena28 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
8165/N-11501Przybory kreślarskie. Cyrkle, grafiony i przybory pomocnicze30 czerwca 1965 r.1 stycznia 1967 r.
8265/W-89100Urządzenia cumownicze i holownicze. Bębny linowe30 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
8365/W-89331*)Okrętowe urządzenia ładunkowe. Zaczepy bomowe podwójne płaskie10 czerwca 1965 r.1 lipca 1967 r.
8465/W-89332- Zaczepy bomowe podwójne

szaklowe

10 czerwca 1965 r.1 lipca 1967 r.
8565/Z-53095Kasety okulistyczne. Wymagania techniczne29 czerwca 1965 r.1 stycznia 1967 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
8665/A-79530Wódki gatunkowe. Wymagania wspólne30 czerwca 1965 r.1 stycznia 1966 r.
8765/A-86060Kwas mlekowy spożywczy5 czerwca 1965 r.1 stycznia 1966 r.
8865/A-86155Mleko i przetwory mleczarskie. Masło24 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
8965/A-86907Tłuszcze roślinne jadalne. Margaryna30 czerwca 1965 r.1 stycznia 1966 r.
9065/B-30013Cement portlandzki 250 o małym cieple uwodnienia i zwiększonej odporności na działanie siarczanów28 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
9165/E-06000Maszyny elektryczne wirujące. Ogólne wymagania i badania techniczne28 czerwca 1965 r.1 stycznia 1966 r.
9265/E-29053Materiały elektroizolacyjne. Rury papierowe zwijane utwardzone żywicą fenolową29 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
9365/E-90110Przewody elektroenergetyczne do odbiorników ruchomych i przenośnych. Przewody mieszkaniowe o izolacji i oponie gumowej28 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
9465/E-93401Sprzęt instalacyjny na napięcie nie przekraczające 750 V. Oprawki gwintowe do lamp elektrycznych. Wymagania i badania techniczne30 czerwca 1965 r.1 stycznia 1968 r.
9565/O-91440Walizy. Wymiary18 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
9665/P-82007Tkaniny bawełniane. Rozmiary tkanin odpasowanych18 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
w zakresie obrotu:
9765/P-22024*)Skóry surowe zwierząt futerkowych. Skóry królików hodowanych30 czerwca 1965 r.1 listopada 1965 r.
9865/P-22025- Skóry tchórzy i tchórzofretek3 sierpnia 1965 r.1 listopada 1965 r.
9965/R-75051*)Owoce świeże. Maliny leśne30 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
10065/R-75052- Żurawina30 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
10165/R-75053- Jeżyna30 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
10265/R-75054- Borówka brusznica30 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
w zakresie projektowania i produkcji:
10365/M-55096Obrabiarki do metali. Szerokości stołów prostokątnych i rozstawienia rowków teowych21 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
10465/M-56330Obrabiarki zespołowe. Zespoły wrzecionowe frezarskie. Główne wymiary.29 czerwca 1965 r.1 stycznia 1966 r.
w zakresie projektowania:
10565/M-06510*)Dźwignice. Wytyczne do wykonywania obliczeń stalowych ustrojów dźwignic30 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
10665/M-06513- Stateczność dźwignic.

Obciążenia próbne

30 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
10765/M-06514- Obciążenia w obliczeniach

ustrojów dźwignic

30 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
10865/M-06515- Podstawowe zasady wymiarowania

stalowych ustrojów dźwignic

30 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
10965/M-06516- Projektowanie i obliczanie

spawanych stalowych ustrojów

dźwignic

30 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
11065/M-06517- Projektowanie i obliczanie

nitowanych stalowych ustrojów

dźwignic

30 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
11165/R-36100Ciągniki rolnicze. Metoda rachunkowego określania klasy ciągników kołowych29 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
w zakresie projektowania i konstrukcji:
11265/M-80703Sprężyny śrubowe skrętowe z drutów okrągłych. Obliczanie i konstrukcja30 czerwca 1965 r.1 stycznia 1967 r.
w zakresie projektowania i budowy:
11365/B-01039Instalacje elektryczne. Obrzeża wnęk. Główne wymiary28 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
w zakresie projektowania i wykonawstwa:
11465/E-02032Oświetlenie dróg publicznych30 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
w zakresie zasad i oznaczeń klasyfikacyjnych:
11565/R-74651Przetwory ziemniaczane. Nazwy, określenia i klasyfikacja30 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
w zakresie oznaczania i używania pojęć:
11665/A-86101Mleko i przetwory mleczarskie. Nazwy i określenia30 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
w zakresie wykonawstwa robót:
11765/S-96027Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu piaskowego30 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
w zakresie budowy i badań odbiorczych:
11865/T-05601Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Przepisy budowy28 czerwca 1965 r.1 stycznia 1967 r.
w zakresie stosowania oznaczeń:
11965/B-01530Gazownictwo. Sieć gazowa miejska. Oznaczenia na rysunkach i planach5 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
w zakresie zasad cechowania:
12065/H-01701Metale nieżelazne. Półwyroby i wyroby. Cechowanie23 czerwca 1965 r.1 stycznia 1966 r.
w zakresie badań:
12165/E-04201Przekładniki prądowe. Badania zwarciowe30 czerwca 1965 r.1 stycznia 1966 r. dla konstrukcji zatwierdzonych po 1 stycznia 1966 r.;

1 stycznia 1969 r. dla konstrukcji zatwierdzonych przed 1 stycznia 1966 r.

w zakresie metod badań:
12265/B-04497Grunty budowlane. Wyznaczanie uogólnionych cech gruntów30 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
12365/C-04008*)Przetwory naftowe. Pomiar temperatury zapłonu w tyglu otwartym metodą Marcussona30 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
12465/C-04077- Oznaczanie pozostałości po

spopieleniu

30 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
12565/C-04205*)Guma. Próbki do oznaczania własności mechanicznych przy rozciąganiu30 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
12665/C-04206- Oznaczanie własności

mechanicznych przy rozciąganiu

23 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
12765/C-04292- Oznaczanie odporności na

wielokrotne ściskanie na

aparacie typu Goodricha

23 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
12865/C-04293Kauczuk naturalny. Pobieranie próbek i badania chemiczne23 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
12965/C-04310Badania chemiczne. Wykrywanie i oznaczanie polimerów izoprenu w kauczukach i w gumie23 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
13065/C-04800Środki powierzchniowo czynne. Oznaczanie zdolności zwilżania30 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
13165/D-56216Obrabiarki do drewna. Pilarki tarczowe wzdłużne górno-wrzecionowe z taśmą posuwową płytową. Sprawdzanie dokładności30 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
13265/E-04060Próby izolacji napięciem przemiennym30 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
13365/E-04061Próby napięciem udarowym30 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
13465/E-04443Materiały elektroizolacyjne stałe. Badanie odporności na łuk elektryczny przy dużym natężeniu prądu i niskim napięciu30 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
13565/E-06061Dławiki przeciwzwarciowe bezrdzeniowe. Próby wytrzymałości dynamicznej2 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
13665/G-04513Paliwa stałe. Oznaczanie ciepła spalania i wartości opałowej30 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
13765/M-80004Próba nawijania drutu23 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
13865/P-04625Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznaczanie liczby skrętu, wytrzymałości na rozrywanie i numeru przędzy18 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
13965/P-50130Produkty przemysłu papierniczego. Metody badań fizycznych. Oznaczanie grubości, ciężaru objętościowego i objętości właściwej30 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
14065/Z-04004*)Ochrona powietrza atmosferycznego przed zapyleniem. Oznaczanie kąta zsypu pyłu2 czerwca 1965 r.1 stycznia 1967 r.
14165/Z-04005- Oznaczanie kąta nasypu pyłu2 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
14265/Z-04006- Oznaczanie ciężaru właściwego

pyłu

23 czerwca 1965 r.1 lipca 1966 r.
Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 1 listopada 1965 r.:
Lp.Numer normyTytuł normyData rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normyData ustanowienia zmian
12345
164/A-86431Mleko i przetwory mleczarskie. Lody24 listopada 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 3, poz. 12)10 sierpnia 1965 r.
256/B-03260Konstrukcje żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie26 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 280)10 czerwca 1965 r.
364/B-30005Cement hutniczy9 października 1964 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 398)1 sierpnia 1965 r.
464/B-94441Klucze płaskie do zamknięć bębenkowych1 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 3, poz. 12)27 lipca 1965 r.
560/C-77001Przetwory tłuszczowe. Mydło do prania18 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 302)16 czerwca 1965 r.
657/C-80563Odczynniki. Octan etylu11 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 332)5 maja 1965 r.
764/C-94150Guma na części pojazdów mechanicznych. Wymagania i badania techniczne9 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37)19 lipca 1965 r.
857/C-96174*)Przetwory naftowe. Asfalty izolacyjne wysokotopliwe16 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 230)24 lipca 1965 r.
958/C-96177- Lepik asfaltowy bez

wypełniaczy stosowany na

gorąco

28 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228)24 lipca 1965 r.
1060/C-96178- Asfalty przemysłowe16 maja 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302)24 lipca 1965 r.
1155/C-97024Produkty węglopochodne. Trójkrezol12 czerwca 1956 r. (Dz. U. Nr 31, poz. 145)3 sierpnia 1965 r.
1259/D-54880Tarniki do drewna płaskie4 września 1959 r. (Monitor Polski Nr 96, poz. 520)30 czerwca 1965 r.
1357/D-97001Okleiny i obłogi skrawane. Warunki techniczne10 czerwca 1957 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 397)26 czerwca 1965 r.
1463/E-06250Przyrządy powszechnego użytku o napędzie elektrycznym. Wymagania i badania techniczne31 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 34, poz. 153 i Nr 66, poz. 314)29 czerwca 1965 r.
1563/E-88500Przekaźniki elektroenergetyczne elektryczne. Przepisy ogólne25 marca 1963 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 205)29 czerwca 1965 r.
1663/E-88504Przekaźniki pośredniczące i sygnałowe. Wymagania i badania techniczne25 marca 1963 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 205)29 czerwca 1965 r.
1762/E-90009Kable okrętowe17 sierpnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 78, poz. 368)24 lipca 1965 r.
1862/E-90050*)Przewody elektroenergetyczne izolowane do układania na stałe. Wymagania i badania techniczne31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 29, poz. 151)14 czerwca 1965 r.
1962/E-90055- Przewody o izolacji

polwinitowej na napięcie

znamionowe 750 V

31 grudnia 1962 r.(Monitor Polski z 1963 r. Nr 29, poz. 151)19 sierpnia 1965 r.
2063/E-90100*)Przewody elektroenergetyczne do odbiorników ruchomych i przenośnych. Wymagania i badania techniczne29 czerwca 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77)19 sierpnia 1965 r.
2163/E-90103- Przewody o izolacji i

oponie polwinitowej

29 czerwca 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77)24 lipca 1965 r.
2264/E-93613Okrętowe urządzenia elektryczne. Oprawki gwintowe i bagnetowe do lamp elektrycznych na napięcie do 500 V. Wymagania i badania techniczne22 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37)19 sierpnia 1965 r.
2364/G-46830Transport w kopalniach odkrywkowych. Lokomotywy elektryczne na prąd stały. Główne parametry22 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87)2 sierpnia 1965 r.
2464/H-74251Rury stalowe bez szwu na przewody do pras i urządzeń hydraulicznych ciężkich31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 25, poz. 127)30 czerwca 1965 r.
2564/H-74592Aluminium i stopy aluminium. Rury ciągnione27 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 51, poz. 249)14 maja 1965 r.
2660/H-93015Pręty stalowe do wyrobu śrub, nakrętek i rozporek pracujących w podwyższonych temperaturach20 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90)17 lipca 1965 r.
2760/H-93623Miedź. Kształtowniki wyciskane24 sierpnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 32)22 kwietnia 1965 r.
2859/H-93624Mosiądz. Kształtowniki1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 449)22 kwietnia 1965 r.
29.60/K-80021Nawierzchnia kolejowa. Wkręty kolejowe ze łbem prostokątnym.15 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90)6 lipca 1965 r.
3062/K-88161*)Tabor kolejowy. Haki cięgłowe5 października 1962 r. (Monitor Polski Nr 80, poz. 376)7 lipca 1965 r.
3162/K-88167- Koziołek resorowy do

wagonów towarowych

15 marca 1962 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 175)13 sierpnia 1965 r.
3261/K-88174- Sprężyny pierścieniowe.

Pierścienie

2 listopada 1961 r. (Monitor Polski Nr 98, poz. 417)13 sierpnia 1965 r.
3361/K-88181- Wagony towarowe. Resory

piórowe

30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r., Nr 15, poz. 65)13 sierpnia 1965 r.
3463/K-91257- Sprzęgi hamulcowe22 marca 1963 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 225)7 lipca 1965 r.
3560/M-02113Gwinty metryczne ISO. Tolerancje17 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 25, poz. 121)6 lipca 1965 r.
3658/M-56169Oprzyrządowanie. Ucha27 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395)26 sierpnia 1965 r.
3761/M-59682*)Narzędzia do skrawania metali. Nawiertaki do nakiełków 60° zwykłych2 lutego 1961 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 146)29 lipca 1965 r.
3861/M-59683- Nawiertaki do nakiełków

60° chronionych

2 lutego 1961 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 146)29 lipca 1965 r.
3961/M-59685- Nawiertaki do nakiełków

60° łukowych

2 lutego 1961 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 146)29 lipca 1965 r.
4063/M-60151*)Przyrządy i uchwyty. Trzpienie frezarskie zabierakowe z chwytem stożkowym 7:2429 października 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 8, poz. 40)29 lipca 1965 r.
4163/M-60152- Trzpienie frezarskie

zabierakowe wydłużone z

chwytem stożkowym 7:24

29 października 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 8, poz. 40)29 lipca 1965 r.
4263/M-60178- Trzpienie frezarskie

zabierakowe z chwytem

stożkowym Morse'a

29 października 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 8, poz. 40)29 lipca 1965 r.
4362/M-60658Uchwyty tokarskie 4-szczękowe z niezależnym nastawieniem szczęk11 lutego 1962 r. (Monitor Polski Nr 32, poz. 153)3 lipca 1965 r.
4459/M-61053*)Oprzyrządowanie. Łapy dociskowe proste obracane24 lutego 1959 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 230)29 czerwca 1965 r.
4558/M-61270- Widełki27 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395)26 sierpnia 1965 r.
4657/M-61281Przyrządy i uchwyty. Rękojeści soczewkowe7 sierpnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 83, poz. 504)29 czerwca 1965 r.
4758/M-61285Oprzyrządowanie. Końcówki oczkowe28 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395)26 sierpnia 1965 r.
48M/62511Trzonki do młotków ślusarskich16 kwietnia 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 136)29 kwietnia 1965 r.
4964/M-68021Prasy mimośrodowe wysięgowe stałe, przechylne i z nastawnym stołem. Wielkości podstawowe19 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323)14 lipca 1965 r.
5060/M-80067Druty stalowe szprychowe16 maja 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302)30 czerwca 1965 r.
5162/M-82069Nawiercenia pod łby walcowe i wieńcowe wkrętów i śrub17 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115)6 lipca 1965 r.
5264/M-84555Dźwignice. Nakrętki do haków1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323)30 czerwca 1965 r.
5365/R-65023Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych14 maja 1965 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 209)29 czerwca 1965 r.
5464/T-04701Aparaty dla słabo słyszących. Metody pomiarów własności elektroakustycznych29 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87)26 sierpnia 1965 r.
1.
Norma wymieniona w § 1 lp. 4 zastępuje normę PN-57/C-84009 "Produkty nieorganiczne. Ałun glinowo-potasowy techniczny.", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 230).
2.
Normy wymienione w § 1 lp. 5, 25, 26, 29, 30, 31, 34 i 114 zastępują następujące normy:

1) PN-57/C-84054 "Fosforan jednoamonowy techniczny.",

2) PN/M-57390 "Frezy walcowo-czołowe prawotnące do żeliwa i stali.",

3) PN/M-57391 "Frezy walcowo-czołowe lewotnące do żeliwa i stali.",

4) PN/M-57430 "Frezy palcowe walcowo-czołowe do żeliwa i stali z chwytem cylindrycznym - prawotnące.",

5) PN/M-57431 "Frezy palcowe walcowo-czołowe do żeliwa i stali z chwytem cylindrycznym - lewotnące.",

6) PN/M-57472 "Frezy tarczowe trzystronne na przemian skośne dzielone.",

7) PN/M-57473 "Frezy tarczowe do rowków na wpusty czółenkowe (Woodruffa).",

8) PN/M-57475 "Frezy tarczowe do rowków klinowych.",

9) PN/M-57017 "Frezy trzpieniowe do rowków na wpusty czółenkowe (Woodruffa).",

10) PN-57/E-02030 "Natężenia oświetlenia przy oświetleniu elektrycznym." - w punkcie 2.3.6

- ustanowione: pierwsza jako obowiązująca, a pozostałe jako zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 i 11 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454).

3.
Norma wymieniona w § 1 lp. 6 zastępuje normę PN-56/C-88028 "Produkty organiczne. Octan etylu techniczny.", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 280).
4.
Norma wymieniona w § 1 lp. 9 zastępuje normę PN-54/C-97003 "Produkty węglopochodne. Toluen.", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących chemii i górnictwa (Dz. U. Nr 17, poz. 90).
5.
Norma wymieniona w § 1 lp. 16 zastępuje normę PN-56/E-08101 "Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowa dla górnictwa węglowego. Przepisy konstrukcyjne - w zakresie opraw oświetleniowych.", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 20 listopada 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83).
6.
Norma wymieniona w § 1 lp. 23 zastępuje normę PN-59/K-88163 "Tabor kolejowy. Wagony towarowe. Cięgło krótkie.", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 września 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 5, poz. 27).
7.
Norma wymieniona w § 1 lp. 24 zastępują normę PN-55/M-44730 "Pompy skrzydełkowe.", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 145).
8.
Norma wymieniona w § 1 lp. 27 zastępuje następujące normy:

1) PN/M-57432 "Frezy palcowe walcowo-czołowe do żeliwa i stali z chwytem stożkowym Morse'a prawotnące.",

- uznaną za obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 września 1951 r. w sprawie uznania za obowiązujące norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 53, poz. 372);

2) PN/M-57433 "Frezy palcowe walcowo-czołowe do żeliwa i stali z chwytem stożkowym Morse'a lewotnące."

- ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454).

9.
Norma wymieniona w § 1 lp. 33 zastępuje normę PN-60/M-57616 "Narzędzia do skrawania metali. Frezy trzpieniowe z chwytem stożkowym Morse'a do rowków teowych.", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 26 kwietnia 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302).
10.
Norma wymieniona w § 1 lp. 70 zastępuje normę PN-55/M-74273 "Armatura przemysłowa. Kurki przelotowe dławikowe z kielichami gwintowanymi żeliwne na ciśnienie nominalne 10 kG/cm2.", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących mechaniki (Dz. U. Nr 33, poz. 204).
11.
Norma wymieniona w § 1 lp. 71 zastępuje normę PN-55/M-74275 "Armatura przemysłowa. Kurki przelotowe dławikowe, kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 10 kG/cm2.", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154).
12.
Norma wymieniona w § 1 lp. 72 zastępuje normę PN-56/M-74277 "Armatura Przemysłowa. Kurki trójdrogowe dławikowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalna 10 kG/cm2.", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie zatwierdzania norm państwowych (Dz. U. Nr 61, poz. 296).
13.
Norma wymieniona w § 1 lp. 133 zastępuje normę PN-56/E-04061 "Próby napięciem udarowym. Przepisy ogólne.", zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 61, poz. 296).
14.
Norma wymieniona w § 1 lp. 73 zastępuje normę PN-63/M-75220 "Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe mosiężne i żeliwne. Głowice.", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77).
15.
Norma wymieniona w § 1 lp. 79 zastępuje normę PN-58/M-80045 "Druty stalowe na bandaże wirników maszyn elektrycznych.", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228).
16.
Normy wymienione w § 1 lp. 83 i 84 zastępują następujące normy:

1) PN-61/W-89331 "*) Urządzenia ładunkowe. Zaczepy bomowe podwójne płaskie.",

2) PN-61/W-89332 "- Zaczepy bomowe podwójne szaklowe."

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65).

17.
Norma wymieniona w § 1 lp. 87 zastępuje normę PN-57/A-86060 "Kwas mlekowy spożywczy.", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 20 sierpnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 82, poz. 495).
18.
Norma wymieniona w § 1 lp. 91 zastępuje normę PN-55/E-06000 "Maszyny elektryczne. Przepisy ogólne.", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85).
19.
Norma wymieniona w § 1 lp. 96 zastępuje normę PN-58/P-82007 "Tkaniny bawełniane. Rozmiary tkanin odpasowanych.", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 2 maja 1958 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 265).
20.
Norma wymieniona w § 1 lp. 97 zastępuje normę PN-61/P-22024 "Skóry surowe zwierząt futerkowych. Skóry królików.", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 379).
21.
Norma wymieniona w § 1 lp. 117 zastępuje normę PN-60/S-96027 "Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu piaskowego.", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90).
22.
Norma wymieniona w § 1 lp. 123 zastępuje normę PN/C-04008 "Przetwory naftowe. Temperatura zapłonu i temperatura palenia. Pomiar metodą Marcussona.", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 2 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 32).
23.
Norma wymieniona w § 1 lp. 124 zastępuje następujące normy:

1) PN-59/C-04077 "*) Przetwory naftowe. Oznaczanie pozostałości po spopieleniu."

- ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130);

2) PN-54/C-04140 "- Smary stałe. Oznaczanie popiołu."

- zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących górnictwa (Dz. U. Nr 28, poz. 170).

24.
Norma wymieniona w § 1 lp. 125 zastępuje normę PN-55/C-04205 "Guma. Przygotowanie próbek do oznaczania własności mechanicznych przy rozciąganiu.", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących chemii (Dz. U. Nr 44, poz. 292).
25.
Norma wymieniona w § 1 lp. 126 zastępuje normę PN-55/C-04206 "Guma. Oznaczanie własności mechanicznych przy rozciąganiu.", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 84).
26.
Norma wymieniona w § 1 lp. 132 zastępuje normę PN-57/E-04060 "Próby wytrzymałości elektrycznej napięciem o częstotliwości 50 Hz.", ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 czerwca 1957 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 397).
27.
Norma wymieniona w § 1 lp. 136 zastępuje normę PN/C-04330 "Analiza techniczna paliw stałych. Kalorymetryczne oznaczanie ciepła spalania i wartości opałowej.", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących chemii (Dz. U. Nr 7, poz. 42).
28.
Norma wymieniona w § 1 lp. 137 zastępuje normę PN-57/M-80004 "Próba nawijania drutu.", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 czerwca 1957 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 397).
29.
Norma wymieniona w § 1 lp. 138 zastępuje następujące normy:

1) PN-57/P-04625 "*) Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznaczanie numeru osnowy i wątku."

- ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 17 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 82, poz. 495);

2) PN-57/P-04728 "- - Wyznaczanie liczby skrętu przędzy."

- ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 8 czerwca 1957 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 397).

30.
Norma wymieniona w § 1 lp. 139 zastępuje normę PN-54/P-04008 "Wytwory papiernicze. Badania techniczne. Oznaczanie grubości i ciężaru objętościowego.", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących przemysłu lekkiego (Dz. U. Nr 29, poz. 176).
31.
Norma PN-64/D-56102 "Obrabiarki do drewna. Strugarki grubościowe. Wielkości." (Monitor Polski z 1965 r. Nr 3, poz. 12) zastępuje normę PN/D-56102 "Obrabiarki do drewna. Strugarki grubościowe. Wielkości.", ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102).
32.
Norma PN-61/A-75047 "Półprodukty owocowe. Przeciery owocowe." (Monitor Polski z 1961 r. Nr 67, poz. 292) zastępuje normę PN-53/A-75004 "Przeciery owocowe. Przecier agrestowy utrwalony dwutlenkiem siarki lub kwasem benzoesowym.", zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących rolnictwa i produktów spożywczych (Dz. U. Nr 19, poz. 118).
33.
Norma PN-65/M-57550 "Narzędzia do skrawania metali. Frezy modułowe krążkowe." (Monitor Polski z 1965 r. Nr 31, poz. 173) zastępuje następujące normy:
1)
PN/N-375 "Frezy modułowe krążkowe dla modułów od 0,5 do 7. Główne wymiary.",
2)
PN/N-376 "Frezy modułowe krążkowe dla modułów od 8 do 20. Główne wymiary."

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 4 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102).

34.
Norma PN-64/E-01200 "Symbole graficzne ogólne stosowane w elektrotechnice." (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87) zastępuje następujące normy:
1)
PN-54/T-01221 "Radiotechnika. Symbole graficzne." - w zakresie symboli rodzajów, przebiegów elektrycznych (2.1), uziemienia (2.2.2.14) i połączenia z masą (2.2.2.15), zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących elektrotechniki (Dz. U. Nr 28, poz. 169);
2)
PN-57/T-01210 "Technika łączenia i teletransmisja przewodowa. Symbole graficzne." - w zakresie symboli rodzajów prądów (2.1.1) i rodzajów przebiegów elektrycznych (2.1.2), ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83).
1.
Z dniem ogłoszenia obwieszczenia tracą moc następujące normy:
1)
PN-54/H-93431 "Stal węglowa walcowana. Kształtownik na ostrogi do kół traktorowych.", zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 13, poz. 75);
2)
PN-55/G-46801 "Elektrowozy przewodowe kopalniane. Wymiary obrysu i zasadnicze parametry.", zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 145).
2.
Z dniem 1 stycznia 1966 r. traci moc norma PN-53/M-40135 "Drzwiczki wycierowe kwadratowe. Zespół.", zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących wyrobów metalowych (Dz. U. Nr 28, poz. 165).
______

*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.

1 § 1 zmieniony przez obwieszczenie z dnia 31 grudnia 1965 r. w sprawie ogłoszenia zmiany daty obowiązywania Polskiej Normy (M.P.66.1.14) z dniem 13 stycznia 1966 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst ze względu na swoją bezprzedmiotowść.