§ 3. - Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

Monitor Polski

M.P.1965.52.274

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 stycznia 1966 r.
§  3.
1.
Norma wymieniona w § 1 lp. 4 zastępuje normę PN-57/C-84009 "Produkty nieorganiczne. Ałun glinowo-potasowy techniczny.", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 230).
2.
Normy wymienione w § 1 lp. 5, 25, 26, 29, 30, 31, 34 i 114 zastępują następujące normy:

1) PN-57/C-84054 "Fosforan jednoamonowy techniczny.",

2) PN/M-57390 "Frezy walcowo-czołowe prawotnące do żeliwa i stali.",

3) PN/M-57391 "Frezy walcowo-czołowe lewotnące do żeliwa i stali.",

4) PN/M-57430 "Frezy palcowe walcowo-czołowe do żeliwa i stali z chwytem cylindrycznym - prawotnące.",

5) PN/M-57431 "Frezy palcowe walcowo-czołowe do żeliwa i stali z chwytem cylindrycznym - lewotnące.",

6) PN/M-57472 "Frezy tarczowe trzystronne na przemian skośne dzielone.",

7) PN/M-57473 "Frezy tarczowe do rowków na wpusty czółenkowe (Woodruffa).",

8) PN/M-57475 "Frezy tarczowe do rowków klinowych.",

9) PN/M-57017 "Frezy trzpieniowe do rowków na wpusty czółenkowe (Woodruffa).",

10) PN-57/E-02030 "Natężenia oświetlenia przy oświetleniu elektrycznym." - w punkcie 2.3.6

- ustanowione: pierwsza jako obowiązująca, a pozostałe jako zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 i 11 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454).

3.
Norma wymieniona w § 1 lp. 6 zastępuje normę PN-56/C-88028 "Produkty organiczne. Octan etylu techniczny.", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 280).
4.
Norma wymieniona w § 1 lp. 9 zastępuje normę PN-54/C-97003 "Produkty węglopochodne. Toluen.", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących chemii i górnictwa (Dz. U. Nr 17, poz. 90).
5.
Norma wymieniona w § 1 lp. 16 zastępuje normę PN-56/E-08101 "Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowa dla górnictwa węglowego. Przepisy konstrukcyjne - w zakresie opraw oświetleniowych.", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 20 listopada 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83).
6.
Norma wymieniona w § 1 lp. 23 zastępuje normę PN-59/K-88163 "Tabor kolejowy. Wagony towarowe. Cięgło krótkie.", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 września 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 5, poz. 27).
7.
Norma wymieniona w § 1 lp. 24 zastępują normę PN-55/M-44730 "Pompy skrzydełkowe.", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 145).
8.
Norma wymieniona w § 1 lp. 27 zastępuje następujące normy:

1) PN/M-57432 "Frezy palcowe walcowo-czołowe do żeliwa i stali z chwytem stożkowym Morse'a prawotnące.",

- uznaną za obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 września 1951 r. w sprawie uznania za obowiązujące norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 53, poz. 372);

2) PN/M-57433 "Frezy palcowe walcowo-czołowe do żeliwa i stali z chwytem stożkowym Morse'a lewotnące."

- ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454).

9.
Norma wymieniona w § 1 lp. 33 zastępuje normę PN-60/M-57616 "Narzędzia do skrawania metali. Frezy trzpieniowe z chwytem stożkowym Morse'a do rowków teowych.", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 26 kwietnia 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302).
10.
Norma wymieniona w § 1 lp. 70 zastępuje normę PN-55/M-74273 "Armatura przemysłowa. Kurki przelotowe dławikowe z kielichami gwintowanymi żeliwne na ciśnienie nominalne 10 kG/cm2.", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących mechaniki (Dz. U. Nr 33, poz. 204).
11.
Norma wymieniona w § 1 lp. 71 zastępuje normę PN-55/M-74275 "Armatura przemysłowa. Kurki przelotowe dławikowe, kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 10 kG/cm2.", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154).
12.
Norma wymieniona w § 1 lp. 72 zastępuje normę PN-56/M-74277 "Armatura Przemysłowa. Kurki trójdrogowe dławikowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalna 10 kG/cm2.", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie zatwierdzania norm państwowych (Dz. U. Nr 61, poz. 296).
13.
Norma wymieniona w § 1 lp. 133 zastępuje normę PN-56/E-04061 "Próby napięciem udarowym. Przepisy ogólne.", zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 61, poz. 296).
14.
Norma wymieniona w § 1 lp. 73 zastępuje normę PN-63/M-75220 "Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe mosiężne i żeliwne. Głowice.", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77).
15.
Norma wymieniona w § 1 lp. 79 zastępuje normę PN-58/M-80045 "Druty stalowe na bandaże wirników maszyn elektrycznych.", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228).
16.
Normy wymienione w § 1 lp. 83 i 84 zastępują następujące normy:

1) PN-61/W-89331 "*) Urządzenia ładunkowe. Zaczepy bomowe podwójne płaskie.",

2) PN-61/W-89332 "- Zaczepy bomowe podwójne szaklowe."

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65).

17.
Norma wymieniona w § 1 lp. 87 zastępuje normę PN-57/A-86060 "Kwas mlekowy spożywczy.", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 20 sierpnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 82, poz. 495).
18.
Norma wymieniona w § 1 lp. 91 zastępuje normę PN-55/E-06000 "Maszyny elektryczne. Przepisy ogólne.", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85).
19.
Norma wymieniona w § 1 lp. 96 zastępuje normę PN-58/P-82007 "Tkaniny bawełniane. Rozmiary tkanin odpasowanych.", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 2 maja 1958 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 265).
20.
Norma wymieniona w § 1 lp. 97 zastępuje normę PN-61/P-22024 "Skóry surowe zwierząt futerkowych. Skóry królików.", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 379).
21.
Norma wymieniona w § 1 lp. 117 zastępuje normę PN-60/S-96027 "Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu piaskowego.", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90).
22.
Norma wymieniona w § 1 lp. 123 zastępuje normę PN/C-04008 "Przetwory naftowe. Temperatura zapłonu i temperatura palenia. Pomiar metodą Marcussona.", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 2 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 32).
23.
Norma wymieniona w § 1 lp. 124 zastępuje następujące normy:

1) PN-59/C-04077 "*) Przetwory naftowe. Oznaczanie pozostałości po spopieleniu."

- ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130);

2) PN-54/C-04140 "- Smary stałe. Oznaczanie popiołu."

- zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących górnictwa (Dz. U. Nr 28, poz. 170).

24.
Norma wymieniona w § 1 lp. 125 zastępuje normę PN-55/C-04205 "Guma. Przygotowanie próbek do oznaczania własności mechanicznych przy rozciąganiu.", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących chemii (Dz. U. Nr 44, poz. 292).
25.
Norma wymieniona w § 1 lp. 126 zastępuje normę PN-55/C-04206 "Guma. Oznaczanie własności mechanicznych przy rozciąganiu.", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 84).
26.
Norma wymieniona w § 1 lp. 132 zastępuje normę PN-57/E-04060 "Próby wytrzymałości elektrycznej napięciem o częstotliwości 50 Hz.", ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 czerwca 1957 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 397).
27.
Norma wymieniona w § 1 lp. 136 zastępuje normę PN/C-04330 "Analiza techniczna paliw stałych. Kalorymetryczne oznaczanie ciepła spalania i wartości opałowej.", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących chemii (Dz. U. Nr 7, poz. 42).
28.
Norma wymieniona w § 1 lp. 137 zastępuje normę PN-57/M-80004 "Próba nawijania drutu.", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 czerwca 1957 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 397).
29.
Norma wymieniona w § 1 lp. 138 zastępuje następujące normy:

1) PN-57/P-04625 "*) Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznaczanie numeru osnowy i wątku."

- ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 17 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 82, poz. 495);

2) PN-57/P-04728 "- - Wyznaczanie liczby skrętu przędzy."

- ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 8 czerwca 1957 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 397).

30.
Norma wymieniona w § 1 lp. 139 zastępuje normę PN-54/P-04008 "Wytwory papiernicze. Badania techniczne. Oznaczanie grubości i ciężaru objętościowego.", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących przemysłu lekkiego (Dz. U. Nr 29, poz. 176).
31.
Norma PN-64/D-56102 "Obrabiarki do drewna. Strugarki grubościowe. Wielkości." (Monitor Polski z 1965 r. Nr 3, poz. 12) zastępuje normę PN/D-56102 "Obrabiarki do drewna. Strugarki grubościowe. Wielkości.", ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102).
32.
Norma PN-61/A-75047 "Półprodukty owocowe. Przeciery owocowe." (Monitor Polski z 1961 r. Nr 67, poz. 292) zastępuje normę PN-53/A-75004 "Przeciery owocowe. Przecier agrestowy utrwalony dwutlenkiem siarki lub kwasem benzoesowym.", zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących rolnictwa i produktów spożywczych (Dz. U. Nr 19, poz. 118).
33.
Norma PN-65/M-57550 "Narzędzia do skrawania metali. Frezy modułowe krążkowe." (Monitor Polski z 1965 r. Nr 31, poz. 173) zastępuje następujące normy:
1)
PN/N-375 "Frezy modułowe krążkowe dla modułów od 0,5 do 7. Główne wymiary.",
2)
PN/N-376 "Frezy modułowe krążkowe dla modułów od 8 do 20. Główne wymiary."

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 4 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102).

34.
Norma PN-64/E-01200 "Symbole graficzne ogólne stosowane w elektrotechnice." (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87) zastępuje następujące normy:
1)
PN-54/T-01221 "Radiotechnika. Symbole graficzne." - w zakresie symboli rodzajów, przebiegów elektrycznych (2.1), uziemienia (2.2.2.14) i połączenia z masą (2.2.2.15), zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących elektrotechniki (Dz. U. Nr 28, poz. 169);
2)
PN-57/T-01210 "Technika łączenia i teletransmisja przewodowa. Symbole graficzne." - w zakresie symboli rodzajów prądów (2.1.1) i rodzajów przebiegów elektrycznych (2.1.2), ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83).