Monitor Polski

M.P.1954.119.1686

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 grudnia 1954 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 16 grudnia 1954 r.
w sprawie ogłoszenia ustalonych przez Narodowy Bank Polski kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) ogłasza się ustaloną przez Narodowy Bank Polski tabelę kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych nr 9, stanowiącą załącznik do obwieszczenia.
Tabela zawarta w załączniku obowiązuje od dnia 16 grudnia 1954 r. Jednocześnie traci móc tabela kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych nr 8, zawarta w obwieszczeniu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 października 1954 r. w sprawie ogłoszenia ustalonych przez Narodowy Bank Polski kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych (Monitor Polski Nr 104, poz. 1344).

ZAŁĄCZNIK 

TABELA KURSÓW DEWIZ I PIENIĘDZY ZAGRANICZNYCH Nr 9

Narodowy Bank Polski stosuje następujące kursy przy kupnie i sprzedaży dewiz i pieniędzy zagranicznych:
DewizyBanknotu
złotychkupno złotychsprzedaż złotych
100,--ZSRR100 rubli--
8,-Albania100 leków--
11,20Anglia1 Ł sterling11,1511,20
28,74*)Argentyna100'peso15,-18,-
6,96Australia1 Ł australijski7,708,-
15,43*)Austria100 szylingów austriackich15,1515,45
8,-Belgia100 franków belgijskich7,908,-
-Brazylia100 cruzeiro5,205,50
58,82Bułgaria100 leiua--
2.-*)Chiny10.000 yuanów--
55,r.6Czechosłowacja100 koron czechosłowackich--
57,91Dania100 koron duńskich50, -55,-
11,52Egipt1 Ł egioski9,5010,-
1,75*)Finlandia100 marek fińskich1.101,25
1.145Francja100 franków francuskich1,101,16
105,26Holandia100 florenom holenderskich102,-105,-
4,12Kanada1 % kanadyjski4,104,13
180,-Niemiecka Republika Demokratyczna100 marek N.R.D.--
95,35*)Niemcy zachodnie100 marek zachodnich52,-95,-
56,-Norwegia100 koron norweskich49,-54,-
66,67Rumunia100 lei--
4.-Stany Zjednoczone Ameryki Północnej1 JR USA3,994,01
93,34 >Szwajcaria100 frankom szwajcarskich93.-93,50
77,32Szwecja100 koron szwedzkich72,-77,-
142,86*)Turcja100 Ł tureckich-142,-
34,074Węgry100 forintów32,-34,-
0,67*)Wiochy100 lirów italskich0,650,70

Skup złota:

1 gram czystego złota - zł 4,50.

Bank skupuje:

1) banknoty uszkodzone, lecz nadające się do skupu, oraz banknoty dolarowe emisji sprzed roku 1928, tzw. długie - według kursów obniżonych o 5%;
2) obiegowe monety srebrne i bilon - według kursów banknotów obniżonych o 10%;
3) funty angielskie - w odcinkach nie wyższych niż Ł 1.-.-,
4) forinty - wyłącznie od podróżnych z Węgier do wysokości forintów 200.- w odcinkach nie wyższych niż forintów 20.-

______

*) Dla przekazów z tytułu usług i kosztów utrzymania.