Monitor Polski

M.P.2018.995

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 października 2018 r.

KOMUNIKAT
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie ogłoszenia rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r.

Na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) ogłasza się komunikat w sprawie rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r., zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 12 września 2018 r., stanowiący załącznik do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2019