Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2023.941

Akt indywidualny
Wersja od: 6 września 2023 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 sierpnia 2023 r.
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110.73.2023

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Grzegorza Kozłowskiego z dniem 30 września 2023 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Estońskiej.