Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2020.781

| Akt indywidualny
Wersja od: 1 września 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 lipca 2020 r.
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110.32.2020

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Zbigniewa GNIATKOWSKIEGO z dniem 30 września 2020 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Nowej Zelandii.