Monitor Polski

M.P.2018.859

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 września 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 lipca 2018 r.
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110.49.2018

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Jarosława Marcina DOMAŃSKIEGO z dniem 31 lipca 2018 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Islamskiej Republice Iranu.