Monitor Polski

M.P.2018.742

| Akt indywidualny
Wersja od: 1 sierpnia 2018 r.

POSTANOWIENIE Nr 110.48.2018
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 lipca 2018 r.
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Michała MURKOCIŃSKIEGO z dniem 31 sierpnia 2018 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego - Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Lidze Państw Arabskich.