Monitor Polski

M.P.2018.236

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 lutego 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110.2.2018

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Konrada PAWLIKA z dniem 31 stycznia 2018 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białorusi.