Monitor Polski

M.P.2016.1110

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 czerwca 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr 110.63.2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 września 2016 r.
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Jacka JANKOWSKIEGO z dniem 31 maja 2017 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Federalnej Demokratycznej Republice Etiopii. 1
1 Postanowienie zmienione przez § 1 postanowienia z dnia 8 czerwca 2017 r. (M.P.2017.672) zmieniającego nin. postanowienie z dniem 8 czerwca 2017 r.