Monitor Polski

M.P.2016.158

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 lutego 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 stycznia 2016 r.
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110.2.2016

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Aleksandra CHEĆKO z dniem 22 stycznia 2016 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Serbii.