Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2015.423

Akt indywidualny
Wersja od: 21 maja 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 stycznia 2015 r.
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110-6-2015

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Jacka BAZAŃSKIEGO z dniem 30 stycznia 2015 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Paragwaju oraz Wschodniej Republice Urugwaju.