Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2014.90

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 stycznia 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110-73-2013

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Pawła DOBROWOLSKIEGO z dniem 15 grudnia 2013 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Cypryjskiej.