Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2012.732

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 października 2012 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 sierpnia 2012 r.
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110-64-2012

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Wiesława TARKĘ z dniem 31 lipca 2012 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Chorwacji.