Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2010.91.1056

Akt indywidualny
Wersja od: 6 grudnia 2010 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110-62-2010

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Jerzego BAHRA z dniem 30 września 2010 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej.