Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2008.64.563

Akt indywidualny
Wersja od: 1 września 2008 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 sierpnia 2008 r.
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110-33-2008

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Jana NATKAŃSKIEGO z dniem 30 listopada 2008 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Arabskiej Republice Egiptu.