Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2005.39.528

Akt indywidualny
Wersja od: 7 lipca 2005 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 czerwca 2005 r.
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr Z. 110-37-2005

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Jana BIELAWSKIEGO ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego - Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy OECD w Paryżu.