Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2004.32.557

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 lipca 2004 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr Z.110-26-2004

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) odwołuję Pana Pawła DOBROWOLSKIEGO ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kanadzie.