Przepisy ogólne. - Rozdział 1 - Odsetki od kredytów udzielanych przez banki oraz od środków pieniężnych na rachunkach bankowych. - M.P.1966.14.84 - OpenLEX

Rozdział 1 - Przepisy ogólne. - Odsetki od kredytów udzielanych przez banki oraz od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Monitor Polski

M.P.1966.14.84

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1966 r.

Rozdział  1.

Przepisy ogólne.

§  1.
1.
Banki pobierają odsetki od udzielanych kredytów oraz płacą odsetki od środków na rachunkach bankowych według stawek ustalonych w niniejszej uchwale.
2.
Podane w dalszych przepisach stawki oznaczają wysokość oprocentowania w stosunku rocznym.