Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 1 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy.

Monitor Polski

M.P.2020.1064

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 listopada 2020 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 listopada 2020 r.
w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 1 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy

Na podstawie art. 251 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319), w związku z wygaśnięciem mandatu posła Adama Józefa Lipińskiego wybranego z listy kandydatów na posłów nr 2 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 1 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pana Szymona Marka Pogody, kandydata z tej samej listy, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów.