Obniżenie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych na rok 1953 w gminie Zawoja powiatu wadowickiego.

Monitor Polski

M.P.1953.A-82.978

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1953 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SKUPU
z dnia 3 czerwca 1953 r.
w sprawie obniżenia obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych na rok 1953 w gminie Zawoja powiatu wadowickiego.

Na podstawie § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne (Dz. U. Nr 8, poz. 47, Nr 29, poz. 199 i Nr 48, poz. 321) zarządza się, co następuje:
Ustaloną zgodnie z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne (Dz. U. Nr 8, poz. 47, Nr 29, poz. 199 i Nr 48, poz. 321) wysokość obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych na rok 1953 obniża się o 20% dla gospodarstw rolnych, położonych na terenie gminy Zawoja, powiatu wadowickiego w województwie krakowskim.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1953 r.