Art. 9. - Nowa Zelandia-Polska. Umowa w sprawie koprodukcji filmów. Warszawa.2015.10.21.

Monitor Polski

M.P.2016.313

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lutego 2016 r.
Artykuł  9

Ścieżka dźwiękowa

1.
Oryginalna ścieżka dźwiękowa każdej koprodukcji filmowej będzie stworzona w jednym z języków urzędowych Rzeczypospolitej Polskiej lub Nowej Zelandii lub w dowolnej kombinacji tych języków.
2.
Ścieżka dźwiękowa może zawierać fragmenty dialogów w dowolnym języku, jeśli wymaga tego scenariusz.