Art. 4. - Nowa Zelandia-Polska. Umowa w sprawie koprodukcji filmów. Warszawa.2015.10.21.

Monitor Polski

M.P.2016.313

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lutego 2016 r.
Artykuł  4

Wkłady

1.
Przy ubieganiu się o status koprodukcji filmowej, koproducenci powinni wykazać, że posiadają właściwą organizację techniczną, środki finansowe oraz uznane kwalifikacje zawodowe.
2.
Dla każdej koprodukcji filmowej, twórczy i techniczny wkład koproducentów, a także ich wydatki w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Nowej Zelandii, będą racjonalnie proporcjonalne w stosunku do ich poszczególnych wkładów finansowych.
3.
Wkład finansowy każdego koproducenta będzie wynosił między dwadzieścia (20) procent a osiemdziesiąt (80) procent budżetu koprodukcji.
4.
Wszelkie odstępstwa od tych zasad będą wspólnie zatwierdzane przez Właściwe Władze.