Art. 2. - Nowa Zelandia-Polska. Umowa w sprawie koprodukcji filmów. Warszawa.2015.10.21.

Monitor Polski

M.P.2016.313

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lutego 2016 r.
Artykuł  2

Uznanie za film rodzimy

1.
Każda koprodukcja filmowa, realizowana na podstawie niniejszej Umowy będzie traktowana jak film produkcji rodzimej zarówno w Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w Nowej Zelandii, w celu uzyskania wszystkich obecnych i przyszłych korzyści przyznanych filmom rodzimym, zgodnie z przepisami wewnętrznymi każdej Strony.
2.
Jakiekolwiek korzyści, które mogą być przyznane w Rzeczypospolitej Polskiej lub w Nowej Zelandii w odniesieniu do koprodukcji filmowej przypadają koproducentowi, który jest upoważniony do korzystania z nich zgodnie z przepisami prawa tej Strony.