Art. 10. - Nowa Zelandia-Polska. Umowa w sprawie koprodukcji filmów. Warszawa.2015.10.21.

Monitor Polski

M.P.2016.313

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lutego 2016 r.
Artykuł  10

Ułatwienia

1.
Na podstawie niniejszej Umowy każda ze Stron będzie ułatwiać tymczasowy import i eksport jakiegokolwiek sprzętu filmowego niezbędnego do realizacji koprodukcji filmowych.
2.
Każda ze Stron podejmie starania, z zastrzeżeniem przepisów wewnętrznych obowiązujących w ich państwach, w celu ułatwienia wjazdu i pobytu na ich terytorium, jak również uzyskania pozwolenia na pracę przez osoby uczestniczące w koprodukcji filmowej z Rzeczypospolitej Polskiej lub z Nowej Zelandii, lub z państwa trzeciego, w celu realizacji lub promocji koprodukcji filmowej.