§ 2. - Normy zamiany trzody chlewnej, bydła rogatego, cieląt i owiec oraz artykułów rolnych przyjmowanych na poczet... - M.P.1959.34.156 - OpenLEX

§ 2. - Normy zamiany trzody chlewnej, bydła rogatego, cieląt i owiec oraz artykułów rolnych przyjmowanych na poczet obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych.

Monitor Polski

M.P.1959.34.156

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1961 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1959 r.