§ 4. - Normatyw urbanistyczny dla niskiego budownictwa mieszkaniowego. - M.P.1957.74.453 - OpenLEX

§ 4. - Normatyw urbanistyczny dla niskiego budownictwa mieszkaniowego.

Monitor Polski

M.P.1957.74.453

Akt utracił moc
Wersja od: 17 września 1957 r.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.