§ 18. - Nadzór techniczny nad zagospodarowaniem lasów znajdujących się pod zarządem innych ministrów.

Monitor Polski

M.P.1968.9.51

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 marca 1968 r.
§  18.
Przy wykonywaniu nadzoru technicznego pracownikom organów nadzoru technicznego służy prawo wstępu do lasu podlegającego nadzorowi.