Monitor Polski

M.P.2019.1038

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 października 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 października 2019 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

nr 115.9.2019

Na podstawie art. 178 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276, 447, 534, 577, 730, 823, 1655 i 1818) nadaję niżej wymienionym osobom:

I. 

TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk humanistycznych
1. dr hab. Małgorzata DAJNOWICZ
2. dr. hab. Grażyna Maria DEMENKO
3. dr hab. Ryszard Władysław TOMCZYK
4. dr hab. Andrzej Aleksander TYSZCZYK

nauk inżynieryjno-technicznych

5. dr hab. Desire Dauphin ANDRIAMIALIVOLOLONDRAINIBE RASOLOMAMPIONONA
6. dr hab. Paweł Grzegorz FUĆ
7. dr hab. Bogdan KWOLEK
8. dr hab. Wojciech Władysław LORENC
9. dr hab. Ewa Magdalena MAGNUCKA-BLANDZI
10. dr hab. Jerzy Zygmunt MIKULIK
11. dr hab. Mirosław Roman SIERGIEJCZYK
12. dr hab. Roman Adam SZEWCZYK
13. dr hab. Paweł Aleksander WIELGOSZ
14. dr hab. Krzysztof WINCZA
15. dr hab. Herbert Wilhelm WIRTH

nauk medycznych i nauk o zdrowiu

16. dr hab. Irena BARANOWSKA-BOSIACKA
17. dr hab. Ewa Iwona BIEŃ
18. dr hab. Rafał Krzysztof DĄBROWSKI
19. dr hab. Katarzyna DZIERŻANOWSKA-FANGRAT
20. dr hab. Felicja FINK-LWOW
21. dr hab. Alicja Teresa GRZANKA
22. dr hab. Elżbieta Maria JURKIEWICZ
23. dr hab. Dariusz Artur KOSIOR
24. dr hab. Mateusz Sylwester KURZAWSKI
25. dr hab. Radosław LASKOWSKI
26. dr hab. Sylwia MAŁGORZEWICZ
27. dr hab. Maria Bronisława MAZURKIEWICZ-BEŁDZIŃSKA
28. dr hab. Lucyna OSTROWSKA
29. dr hab. Mieczysław SZALECKI
30. dr hab. Barbara Maria THIEM
31. dr hab. Magdalena ZIELIŃSKA

nauk rolniczych

32. dr hab. Marta ALEKSANDROWICZ-TRZCIŃSKA
33. dr hab. Natasza Kazimiera BORODYNKO-FILAS
34. dr hab. Grażyna Dorota BUDRYN
35. dr hab. Jadwiga HAMUŁKA
36. dr hab. Piotr Marcin HERBUT
37. dr hab. Andrzej JUNKUSZEW
38. dr hab. Elżbieta KLEWICKA
39. dr hab. Małgorzata Maria KWIECIEŃ
40. dr hab. Arkadiusz Stanisław MIĄŻEK
41. dr hab. Mariusz Józef PIERZCHAŁA
42. dr hab. Magdalena Katarzyna RUDZIŃSKA
43. dr hab. Szymon SZEWRAŃSKI
44. dr hab. Adam TOFILSKI
45. dr hab. Agata WAWRZYNIAK

nauk społecznych

46. dr hab. Anna KANIOS
47. dr hab. Grażyna SZPOR
48. dr hab. Włodzimierz WRÓBEL

nauk ścisłych i przyrodniczych

49. dr hab. Łukasz Karol ALBRECHT
50. dr hab. Andrzej Bogdan DĄBROWSKI
51. dr hab. Stefan Michał DZIEMBOWSKI
52. dr hab. Lucyna FIRLEJ
53. dr hab. Jarosław Paweł GROBELNY
54. dr hab. Adam Włodzimierz HUCZYŃSKI
55. dr hab. Dorota Ewa KOŁODYŃSKA
56. dr hab. Patryk Jan OLESZCZUK
57. dr hab. Bogusław PIEROŻYŃSKI
58. dr hab. Joanna SALUK-BIJAK
59. dr hab. Wojciech TYLMANN
60. dr hab. Ewa Anna ŻYMAŃCZYK-DUDA

II. 

TYTUŁ PROFESORA:

sztuki
61. dr hab. Tomasz Marek MILANOWSKI
62. dr hab. Robert Paweł ROGAL
63. dr hab. Dorota Teresa SAK
64. dr hab. Małgorzata Krystyna STRZELEC