Monitor Polski

M.P.2019.425

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 maja 2019 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.