Monitor Polski

M.P.2015.59

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 stycznia 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 listopada 2014 r.
o nadaniu orderu i odznaczeń

Rej. 543/2014

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041, z 2011 r. Nr 205, poz. 1207 oraz z 2014 r. poz. 1664) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w służbie zagranicznej, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności dyplomatycznej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Pomianowski Jerzy Ryszard,

na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych

za zasługi w służbie zagranicznej i współpracy międzynarodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Adamczyk Jerzy Ryszard, 3. Dębska Ewa, 4. Dudziak Dariusz Michał, 5. Jędrzejewska Sidonia Elżbieta, 6. Kaczmarek Filip Andrzej, 7. Klimont-Bodzińska Aleksandra Maria, 8. Olszewska Anna Maria, 9. Pszczel Robert, 10. Skonieczka Jarosław, 11. Sochańska Anna Jolanta, 12. Styczek Janusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Czapliński Marcin Piotr, 14. Golc-Kozak Lucyna, 15. Harmoza Sandra Anna, 16. Samerek Piotr Andrzej, 17. Szczepaniak Agnieszka Joanna, 18. Wojtkowska Joanna Łucja,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Dolata Piotr, 20. Jakuszko-Dudka Iwona Sabina, 21. Rakowski Piotr Jacek.