Nadanie orderu i odznaczeń. - M.P.2015.12 - OpenLEX

Nadanie orderu i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2015.12

Akt indywidualny
Wersja od: 2 stycznia 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 października 2014 r.
o nadaniu orderu i odznaczeń

Rej. 507/2014

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041, z 2011 r. Nr 205, poz. 1207 oraz z 2014 r. poz. 1664) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Ratajczak Zenon,

na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

2. Aleksandrzak Marek, 3. Antczak Idzi Andrzej, 4. Bracka Tomasz Roman, 5. Breliński Marek Bogumił, 6. Cegiełka Mateusz Krzysztof, 7. Cymanowski Szczepan Antoni, 8. Dobropolski Czesław, 9. Generalczyk Wiesław Tadeusz, 10. Góralczyk Henryk Jan, 11. Górski Robert, 12. Grzanka Kazimierz, 13. Jarzyński Jan, 14. ks. Kazieczko Jan, 15. Kleta Józef, 16. Koruba Kazimierz Władysław, 17. Kowalczyk Krystyna Genowefa, 18. Kowalski Jan Ryszard, 19. Kubisz Edward Kazimierz, 20. Maliński Andrzej Sylwester, 21. Michałek Henryk Walenty, 22. Minicka-Wojturska Wanda, 23. Nawrocki Wacław Leszek, 24. Niewieczerzał Jacek Krzysztof, 25. Obara Helena, 26. Ptak Waldemar, 27. Rolicz Zygmunt Ryszard, 28. Trzciński Janusz Jerzy, 29. Urban Aleksander, 30. Wojtak Franciszek, 31. Wójcik Jan Marcin, 32. Wójtowicz Adam Stanisław.