Monitor Polski

M.P.2015.5

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 stycznia 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 października 2014 r.
o nadaniu orderu i odznaczeń

Rej. 504/2014

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041, z 2011 r. Nr 205, poz. 1207 oraz z 2014 r. poz. 1664) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania polskiego kolarstwa, za osiągnięcia w pracy trenerskiej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Skarul Wacław,

na wniosek Ministra Sportu i Turystyki

za zasługi dla polskiego kolarstwa, za znaczące osiągnięcia sportowe:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Kwiatkowski Michał, 3. Wadecki Piotr,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Majka Rafał,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Bodnar Maciej, 6. Gołaś Michał, 7. Huzarski Bartosz, 8. Matysiak Bartłomiej, 9. Niemiec Przemysław, 10. Paterski Maciej, 11. Podlaski Michał.