Monitor Polski

M.P.2014.1109

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 listopada 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 września 2014 r.
o nadaniu orderu i odznaczeń

Rej. 447/2014

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Dzięgielewski Andrzej Teofil,

na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

2. Benicki Zenon Antoni, 3. Bobrzyński Michał Justyn, 4. ks. Draguła Stanisław, 5. Grabek Andrzej, 6. Grabek Marek Jerzy, 7. ks. Jankiewicz Eugeniusz Florian, 8. Kościelniak Andrzej Tadeusz, 9. Wasiluk Jan Wincenty, 10. ks. Woźnica Leszek Jan, 11. Zalewska Alicja Anna, 12. ks. Zapadka Romuald Franciszek, 13. ks. Żrałko Julian Jan.