Monitor Polski

M.P.2018.364

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 stycznia 2018 r.
o nadaniu orderów i odznaczenia

Rej. 27/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266, z 2016 r. poz. 1948, z 2017 r. poz. 2303 oraz z 2018 r. poz. 138) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Kotowski Stanisław,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Burzyński Zdzisław Stanisław, 3. Czarnecki Wiesław Zygmunt, 4. Kocuń Dariusz Piotr,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Soluch Tadeusz,

pośmiertnie

6. Sikoń Jan,

za wybitne zasługi we wspieraniu przemian ustrojowych w Polsce, za działalność związkową i społeczną

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. Korona Witold Paweł,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Witkowski Jan Zdzisław.