Monitor Polski

M.P.2015.168

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 lutego 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 grudnia 2014 r.
o nadaniu orderów i odznaczenia

Rej. 586/2014

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041, z 2011 r. Nr 205, poz. 1207 oraz z 2014 r. poz. 1664) odznaczeni zostają:

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność kombatancką

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Gliszczyński Jan,

na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski:

za wybitne zasługi dla rozwoju przedsiębiorczości, za działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Kania Marian Michał,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Barański Andrzej, 4. Janisiewicz Paweł Andrzej, 5. Łuczkiewicz Grzegorz Kajetan, 6. Potocki Antoni Przemysław, 7. Skalski Bolesław Andrzej,

za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej, za tworzenie i promowanie nowoczesnych metod badawczych

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

8. Ostrowski Marek Adam,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju sadownictwa:

9. Bereziński Włodzimierz Stefan, 10. Gabrysiak Janusz, 11. Soska Adam,

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej na rzecz upowszechniania kultury muzycznej

12. Chylińska Teresa Wanda,

za wybitne zasługi dla polskiej kultury, za osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej:

13. Cugowski Krzysztof Piotr, 14. Lipko Romuald Ryszard, 15. Zeliszewski Tomasz Jan,

za wybitne zasługi dla kultury narodowej, za promowanie twórczości literackiej

16. Dzieduszycka-Herbert Katarzyna Maria,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju regionu i społeczności lokalnej

17. Januszaniec Zbigniew,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa i krzewienia idei czerwonokrzyskiej

18. Kornaus Jerzy Kazimierz,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy, za wspieranie przemian demokratycznych w Polsce

19. ks. Łassa Antoni Kazimierz,

za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej, za działalność na rzecz branży koksowniczej

20. Sobolewski Aleksander Marian,

za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej w dziedzinie nauk medycznych, za osiągnięcia w działalności na rzecz ochrony zdrowia

21. Sodowski Krzysztof Szczęsny,

za wybitne zasługi w działalności samorządowej i społecznej, za wkład w rozwój społeczności lokalnej

22. Tarnowski Ryszard,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy, za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej

23. Wyrwicka Krystyna Maria.