Nadanie orderów i odznaczeń. - M.P.2021.1022 - OpenLEX

Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2021.1022

Akt indywidualny
Wersja od: 8 listopada 2021 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 sierpnia 2021 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 347/2021

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. ks. Czachor Stanisław, 2. Tokarz Helena,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Masianis Serafin Czesław, 4. ks. Rykała Henryk,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Aleksiejew Margarita Maria, 6. Cieśliński Zbigniew, 7. ks. Darłak Edward Bolesław, 8. Drzycimski Andrzej Józef,

9. Dzięgielewski Zbigniew Henryk, 10. Gustowicz Tadeusz, 11. de Junosza Załuski Andrzej Jan, 12. Klempous Ryszard Zbigniew, 13. Kozakowska Sylwia Teresa, 14. Mielczarek Daniela Urszula, 15. Mikołajewska Krystyna, 16. Mróz Stanisław,

17. Oleksyn Jacek, 18. Osinska Anna Jadwiga, 19. Pęksyk Małgorzata, 20. Sidor-Świech Elżbieta Teresa, 21. Socha Barbara,

22. Szewczyk Elżbieta Maria, 23. Topczewski Wojciech Jerzy, 24. Walesiak Elżbieta,

pośmiertnie

25. Bąk Szczepan, 26. Ciesielski Andrzej Maksymilian, 27. Kaczyński Marcin Jan, 28. Lakwa Małgorzata Hanna,

29. Mantojfel Jan, 30. Ochędzan Adam Mieczysław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

31. Barzowski Jerzy, 32. Brzęcki Andrzej Tadeusz, 33. Chruszcz Sylwester Arkadiusz, 34. Data Bogumiła Barbara,

35. Gaca Teodora, 36. Garbulewski Lech Franciszek, 37. Grudzień Krzysztof Stanisław, 38. Jażdżewska Ewa, 39. Kaczorowska-Budek Agnieszka Irena, 40. Kałuża Jarosław Adam, 41. Kołaczyński Jan, 42. Kuczyńska Barbara, 43. Kurasiewicz Ryszard, 44. Kurowski Edward Stefan, 45. Lis Stanisława Zofia, 46. Lubańska Krystyna Helena, 47. Lubińska Halina,

48. Łogiewa Andrzej Wiktor, 49. Matysiak Andrzej Ryszard, 50. Meks Lech Tadeusz, 51. Milewski Leszek Tadeusz,

52. Misiak Jan, 53. Niewęgłowska Janina Teresa, 54. Pawelec Mariusz Jarosław, 55. Pelc Janusz Wacław, 56. Piórek Mirosław, 57. Reliszko Janina, 58. Sandecki Jerzy Wojciech, 59. Szafrański Włodzimierz Tadeusz, 60. Toczyłowska Maria Aleksandra, 61. Wianecki Andrzej Edward, 62. Wieczorek-Smolińska Małgorzata Anna, 63. Wnuk-Lipiński Stanisław Kazimierz, 64. Wysokiński Zenon Julian, 65. Żurawski Wiesław Jerzy,

pośmiertnie

66. Bożyk Eugeniusz, 67. Fischer Teresa, 68. Kotecki Franciszek Eugeniusz, 69. Kuczyński Stanisław Tadeusz,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

70. Borowiec Witold, 71. Czechowski Czesław Zygmunt, 72. Jarmołowicz Jerzy Stanisław.