Monitor Polski

M.P.2015.115

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 stycznia 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 listopada 2014 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 555/2014

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041, z 2011 r. Nr 205, poz. 1207 oraz z 2014 r. poz. 1664), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatele Ukrainy:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-ukraińskiej współpracy kulturalnej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Dziuba Iwan,

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej historii i kultury, za działalność na rzecz środowiska polonijnego na Ukrainie:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Kowalska Łucja,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Kondracki Adolf, 4. ks. Pawluk Józef, 5. Święcicki Anatol,

za zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego na Ukrainie, za popularyzowanie polskiej historii i kultury:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Fedrowska Krystyna, 7. Geron Czesława, 8. Kuc Edward,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Aprilaszwili Weronika, 10. Galwicka Helena, 11. Kot Jan, 12. Sołomko Maria, 13. Sosulski Edward, 14. Szymańska Natalia, 15. Wencak Halina, 16. Wencak Włodzimierz, 17. Zielińska-Kuc Wiktoria,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Świstuń Zdzisława, 19. Wojtenko Halina,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały na Ukrainie

za zasługi w krzewieniu polskości, za działalność społeczną i charytatywną

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. ks. Giżycki Jarosław.