Monitor Polski

M.P.2014.1165

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 grudnia 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 października 2014 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 458/2014

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041, z 2011 r. Nr 205, poz. 1207 oraz z 2014 r. poz. 1664) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność społeczną i kombatancką:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Kopa Mirosław Andrzej,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Cieślik Bolesław Piotr, 3. Domańska Krystyna Maria, 4. Kopacz Leonard, 5. Wilczyński Kazimierz,

za wybitne zasługi w działalności społecznej i kombatanckiej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. Całko Marian Wawrzyniec, 7. Lis Maciej,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk kombatanckich, za pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

8. Olszak Antonina,

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Węgiel Józef,

na wniosek Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność społeczną i kombatancką:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Mazur Mieczysław, 11. Zawadzki Michał,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Słabek Antoni,

za zasługi w upowszechnianiu wiedzy o najnowszej historii Polski

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Dygas Zygmunt Wacław, 14. Dziedzic Anna Janina.